Personvern på personer og medlemmer

Når navnet på en person står som "Ikke oppgitt navn" så er det fordi personvernet på den personen er begrenset slik at rollen du er logget inn med ikke kan se navnet. Man kan da velge å gi tilgang til bare navnet, eller mer informasjon om personen.

Personvern på et medlem avgjør hvilken rolle man trenger for å kunne se informasjon om en person. En vanlig innstilling er at kun romeier og rollen medlemsansvarlig har tilgang til personlig informasjon. Man kan også stille det inn slik at medlemsansvarlig har tilgang til all informasjon unntatt fødselsnummer. Hvis man ikke har behov for å ha medlemsansvarlig som egen rolle, er det helt greit å kun la romeier ha tilgang til personlig informasjon. Som oftest vil personvernet være satt til det samme for alle personer, men ulike roller kan også ha tilgang til forskjellige personer. Man kan tenke seg at en ungdomsleder kun har innsyn i personopplysninger for ungdommer, og da kan ungdommer ha et annet personvern enn andre medlemmer. Dette vil eventuelt kreve et visst vedlikehold av listene, for det er ikke sånn at personvernet endres automatisk når noen blir eldre.

I innstillinger i medlemsmodulen kan man sette hva som skal være standard personvern på medlemmer i medlemsmodulen. Nye personer som legges inn vil ha personvernet som er satt her. Om man ikke gjør noen endringer her så vil personvernet være satt til: "Kun romeiere". Det vil si at kun romeiere kan se medlemmene. Oppretter man andre roller etterpå kan man endre denne innstillingen, samt gjøre et søk på alle medlemmer og velge "handlinger" oppe til høyre og "masseredigering", så kan man velge det personvernet man også har valgt i innstillingen til modulen og klikke lagre for å endre personvernet til alle medlemmene.

Om bare noen medlemmer skal være tilgjengelige for en spesiell rolle, må disse medlemmene søkes opp, før man velger "handlinger" og "masseredigering".

Om man velger "Alle" på personvern, vil alle som har tilgang til medlemsmodulen eller folkmodulen kunne se opplysninger om medlemmene. Det trenger ikke å være noe problem så lenge folkmodulen og medlemsmodulen ikke er tilgjengelig for brukere som ikke er innlogget.

Om personer legges inn via folkmodulen eller fundraisingmodulen så vil personene få det personvernet som er standard i innstillingene på disse modulene.

Noe informasjon om medlemmer ligger i egne moduler. F.eks hvilke gaver en person gir ligger i fundraisingsmodulen, og en rolle som skal se gaver må derfor ha tilstrekkelig tilgang til fundraisingsmodulen.

Relaterte artikler