Eksportere til adresselapper (etiketter)

Papirstørrelse: A4

Etikettstørrelse: 70mm x 37mm

Etiketter per ark: 24 ( 3 x 8 )

Etikettene vil sorteres etter hvilken sorteringsrekkefølge som er valgt i søket: https://learncornerstone.com/no/article/article/871221

 

Husholdningsnavn - kun én etikett per husholdning

Om man kun ønsker å få én adresseetikett per husstand kan man velge som filter i person søk "vis mer" - "etterbehandling" - "kun den eldste per husstand", og etter at man har valgt "handlinger" - "eksporter" så kan man velge "husholdningsnavn". Da vil foreldre brukes om de finnes på samme adresse, og om ektefeller finnes på samme adresse så slåes navnene sammen.