Making Cornerstone your sure foundation

For å komme igang med vipps fyller dere ut dette skjemaet hos vipps, her velger dere "integrasjon via leverandør" og leverandør: "Kommunion" og signerer med bankID:

https://vippsbedrift.no/signup/vippspanett/

Deretter må dere fylle ut dette skjemaet her hos oss:

https://getcornerstone.no/vipps