Manglende rettigheter til side

Når noen har invitert deg til en ny side kan du oppleve å få meldingen: "Beklager, du har ikke rettigheter til å se denne siden" når du logger inn.

Dette skyldes som regel at du har registrert flere brukere i Cornerstone og den som inviterte deg har invitert en av dem, mens du logger inn med en annen. Løsningen er da enten å be den som inviterte deg om å søke deg opp på nytt og invitere den brukeren du faktisk ønsker å bruke, eller logge inn med den andre brukeren din. Logger du inn med en epostadresse som brukernavn kan du be den som inviterte deg om å bruke den epostadressen når du inviteres.

Men hvis du er invitert som noe annet enn romeier kan meldingen også skyldes at den rollen du er tildelt ikke har tilstrekkelige rettigheter til siden. Dette kan være tilsiktet eller det kan være fordi rollen er satt opp feil. Ta kontakt med den som inviterte deg og spør om du skal ha tilgang til den siden du er på. Du kan også sende epost/brukernavn du bruker for å logge deg på og urlen til siden du får meldingen på til oss så kan vi sjekke om tilgangen er satt opp riktig med en testbruker.