Dele nettside på Facebook

 

Link til debugger-side hos Facebook:

https://developers.facebook.com/tools/debug/

 

Merk at videoen tar utgangspunkt i nettsider hos CS som bruker TOPAZ-designmal.