Prioriteringsrekkefølgen på adresser

En person kan være oppført med flere adresser, hvilken av dem er det da som brukes ved f.eks eksportering til adresseetiketter og andre steder i systemet?

Her er det forskjell på adresseetiketter og alle andre steder i systemet.

 

For adresseetiketter så prioriteres adressene i følgende rekkefølge:

Adresse hjem
Annet

For alle andre steder adresse er brukt i systemet så prioriteres adressene i følgende rekkefølge:

Fakturaadresse hjem
Fakturaadresse arbeid
Postadresse hjem
Adresse hjem
Postadresse arbeid
Adresse arbeid
Annet

Hvis man har flere adresser av samme type så vil den adressen som først ble lagt inn i systemet ha prioritet.