Legge til nytt lag

Tillegg for PBU som har flere roller: https://vimeo.com/385228621