Flash-fil / swf-fil på siden?

For å vise en flash-fil, med filendelsen swf, må filen først lastes opp i dokumentmodulen. Når den er lastet opp i dokumentmodulen kan man finne url-en til filen ved å høyreklikke på filnavnet og kopiere lenkeadressen. Denne url-en må legges inn i et flash-objekt, som kan legges inn i et tekstvindu eller en artikkel ved å klikke på "Kilde" i teksteditoren, og lime koden inn der.

Et flash-objekt kan typisk se slik ut:

 


    
       
       
       
       
       
       
       
   

 

eller slik:

 


    
       
       
       
       
       
       
       
 
    

 

 

Gjøre flashfilen om til lenke

Om man ønsker at flash-filen skal lenke til en annen side kan man legge en usynlig div over med en lenke, slik som her:

 


    

        


            

    


    
 


 

 

Bredden og høyden må tilpasses størrelsen på flashfilen.

Merk at når du går inn i egenskaper på tekstvinduet kan lenken legge seg inni div-elementet, og du må derfor sjekke at den er utenfor div-elementet hver gang du lagrer tekstvinduet.

Merk at løsningen ikke fungerer i Internet Explorer 9.

 

Live eksempel

Relaterte lenker