Making Cornerstone your sure foundation

Flash-fil / swf-fil på siden?

For å vise en flash-fil, med filendelsen swf, må filen først lastes opp i dokumentmodulen. Når den er lastet opp i dokumentmodulen kan man finne url-en til filen ved å høyreklikke på filnavnet og kopiere lenkeadressen. Denne url-en må legges inn i et flash-objekt, som kan legges inn i et tekstvindu eller en artikkel ved å klikke på "Kilde" i teksteditoren, og lime koden inn der.

Et flash-objekt kan typisk se slik ut:

<p style="height: 200px;">
    <object align="left" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="200" hspace="0" vspace="10" width="180">
        <param name="allowFullScreen" value="false" />
        <param name="quality" value="medium" />
        <param name="wmode" value="transparent" />
        <param name="allowScriptAccess" value="always" />
        <param name="scale" value="exactfit" />
        <param name="movie" value="https://www.k-s.no/_service/4169/download/id/26620/name/KSTV_KANAL10.swf" />
        <embed allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" height="200" hspace="0" quality="medium" scale="exactfit" src="https://www.k-s.no/_service/4169/download/id/26620/name/KSTV_KANAL10.swf" vspace="10" width="180" wmode="transparent"></embed>
    </object>
</p>

eller slik:

<p style="height: 80px;">
    <object align="left" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="100%" hspace="0" vspace="10" width="100%">
        <param name="allowFullScreen" value="false" />
        <param name="quality" value="medium" />
        <param name="wmode" value="transparent" />
        <param name="allowScriptAccess" value="always" />
        <param name="scale" value="exactfit" />
        <param name="movie" value="http://www.kabb.no/_service/899/download/id/30039/name/2511_KABB_640x200.swf" />
        <embed allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" height="100%" hspace="0" quality="medium" scale="exactfit" src="http://www.kabb.no/_service/899/download/id/30039/name/2511_KABB_640x200.swf" vspace="10" width="100%" wmode="transparent">
 </embed>
     </object>
</p>

 

Gjøre flashfilen om til lenke

Om man ønsker at flash-filen skal lenke til en annen side kan man legge en usynlig div over med en lenke, slik som her:

<div>
    <div>
        <p style="height: 80px;">
            <object align="left" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="100%" hspace="0" vspace="10" width="100%">
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="quality" value="medium" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="scale" value="exactfit" />
<param name="movie" value="http://www.kabb.no/_service/899/download/id/30039/name/2511_KABB_640x200.swf" />
<embed allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" height="100%" hspace="0" quality="medium" scale="exactfit" src="http://www.kabb.no/_service/899/download/id/30039/name/2511_KABB_640x200.swf" vspace="10" width="100%" wmode="transparent">
</embed>
</object></p>
    </div>
<a href="http://www.kabb.no/">
    <div style="position: relative; top:-80px; left:0px; z-index: 5; width: 120px; height: 90px; background-color:transparent;">
        &nbsp;</div>
</a>
</div>
 

Bredden og høyden må tilpasses størrelsen på flashfilen.

Merk at når du går inn i egenskaper på tekstvinduet kan lenken legge seg inni div-elementet, og du må derfor sjekke at den er utenfor div-elementet hver gang du lagrer tekstvinduet.

Merk at løsningen ikke fungerer i Internet Explorer 9.

 

Live eksempel

Relaterte lenker