Denne nettsiden er erstattet.

Gå til Cornerstone.no. Under LEARN i toppmenyen finner du artikler.


Du vil likevel, inntil videre, finne din artikkel under. 

Om du kom til denne artikkelen via en direktelenke, anbefaler vi deg å oppdatere denne lenken, med ny lenke fra samme artikkel på den nye artikkel-siden.

 

NYTT I CORNERSTONE: Sertifiseringer

Vi tilbyr nå sertifiseringer i Cornerstone, som den beste metode for å lære seg plattformen.

Gå hit for å starte ditt sertifiseringsløp.

____________________________________________

Malsider

Hvis du har en artikkelliste eller en galleriliste, eller et annet vindu som viser flere objekter som det går an å klikke på for å se kun det ene objektet, så trenger du en malside for å vise objektet. En malside kan være av mange ulike typer, artikkel, bilde, bildegalleri, person, organisasjon er noen eksempler.

For å sette opp en malside lager du først en ny side, og i egenskapene til denne siden under Innhold velger du Node-type "mal". I parameter for mal må du velge den typen objekt som skal vises på malsiden. Så må man legge til de vinduene man vil ha på malsiden.

Deretter kan du i egenskaper under forbindelser for det vinduet som skal vise listen, velge denne malen, og når man da klikker på et objekt i listen, dvs. f.eks en artikkel i artikkellisten eller et bildegalleri i gallerilisten, så vises objektet/artikkelen/galleriet på malsiden.

I egenskaper til de ulike vinduene vil du kunne se hvilke typer malsider som kan brukes. Som regel er det en type malsider som kan brukes, f.eks bare artikkelmaler eller artikkellistemaler.

Relaterte artikler