Redigering av nettsidepakken MAX (Sapphire)

På denne siden vil du finne opplæringsvideoer som viser deg hvordan du kan redigere nettsiden deres.

Snarveier:

Presentasjon

Endre forside-slider

Endre logo

Sosiale knapper i toppmeny

Redigere facebook-artikkel

Endre "Velkommen til kirken vår" vindu 

Endre "Innom for første gang"-vindu

Redigere forsidebokser

Redigere "Ditt neste steg"-vindu

Redigere annonseringsvindu

Kalenderhendelser

Redigere artikler

Legge inn taler (podcast) 

Legge til undersider

Skjulte undersider

Redigere footer

Liste av personer

 

 

Presentasjon


Endre forside - slider


Endre logo


Sosiale knapper i toppmeny

Om du trenger å legge inn HTML-kodene på nytt finner du disse i et dokument nederst på denne siden.


Redigere facebook-artikkel 


Endre "Velkommen til kirken vår" vindu 


Endre "Innom for første gang"-vindu


Redigere forsidebokser


Redigere "Ditt neste steg"-vindu

Om du trenger å legge inn HTML-kodene på nytt finner du disse i et dokument nederst på denne siden.

 

Redigere annonseringsvindu


Kalenderhendelser


Redigere artikler


Legge inn taler (podcast) 


Legge til undersider


Skjulte undersider

Innholdet i denne videoen bygger videre på innhold i "Legge til undersider"-videoen. Så det anbafales å se den først.


Redigere footer