Making Cornerstone your sure foundation

Related articles

For å systematisere og sortere personer, bilder, artikler etc. kan man velge å tagge dem. Som standard har man taggkategoriene "Steder", "Folk" og "Grupper", men man kan også legge til nye taggkategorien under menypunktet "Tagger" under gruppenavnet.

For å legge til eller fjerne en tagg kan man enten gå inn på et enkelt objekt, slik som en person, et bilde eller en artikkel.

Man kan også legge til eller fjerne en tagg på mange personer samtidig ved å gjøre et søk i personsøket og velge "Masseredigering".

På siden hvor man legger til nye taggkategorier kan man også fjerne en tagg, noe som vil fjerne taggen fra alle objekter som er tagget med denne taggen.