Making Cornerstone your sure foundation

Hvordan få mer luft mellom elementene

Gå inn på designmodus til et av elementene du ønsker mer luft rundt, under fanen boks kan man legge inn marger for topp, bunn, høyre og venstre. Om man ønsker det alle steder vinduet er i bruk kan det legges inn i temaet, men om det kun er noen få steder det gjelder er dette en enkel og grei løsning.