Making Cornerstone your sure foundation

Import av kalender

Man kan importere en ekstern kalender, f.eks en google-calendar til en kalendermodul i Cornerstone.

Gå på "Abonnement" på verktøylinjen og velg "Innkommende".

Klikk "Abonner" oppe til høyre, velg "Ekstern: Kalender", klikk "Velg".

Fyll ut feltene, i url legger du inn lenken til .ics-filen fra f.eks Google.

Hendelser importeres en gang i timen.

 

Importere Google-kalender - Under delingsinstillinger velger du Ical-formatet. Disse slutter på basic.ics