Making Cornerstone your sure foundation

Rapport over betalinger

Rapport over betalinger

Gå inn på faktureringer i betalingsmodulen.

Søk opp fakturaer for perioden det skal hentes ut rapport for (fra 1. til siste i måneden)
Fra Handlinger-menyen, velg Konteringsrapport / Fakturarapport

 

For å få en oversikt over enkeltbetalinger den siste måneden kan man gå på betalinger i betalingsmodulen (velg selve valget betalinger, du trenger ikke velge noen av undermenyene) og søk opp betalinger for perioden du ønsker. Klikk på eksport for å laste ned.