Making Cornerstone your sure foundation

Fakturamaler

Når din organisasjon eller menighet sender ut en faktura, har hver faktura-mottaker sin foretrukne metode for å gjennomføre betalingen. Dette kan være betaling via nettbank, via bankkort eller kredittkort (f.eks. Stripe) eller via SMS eller en mobilapp. (Vipps)

For å møte alle disse ulike ønskene introduserer vi Fakturamaler i Cornerstone.

Fakturamaler
En fakturamal inneholder informasjon om hvem som sender fakturaen, hvordan den skal se ut, betingelser om forfall og hvilke betalingsvalg som er tilgjengelige. Om malen bruker flere betalingsvalg, kan faktura-mottakeren velge selv hvilket av disse som skal brukes for å betale fakturaen.

Eksempel: Du har en fakturamal som tillater 2 betalingsvalg: Betaling via OCR-giro med KID og Stripe for betaling via bankkort/kredittkort. Når en faktura som bruker denne fakturamalen sendes på epost, vil fakturamottakeren kunne velge å enten bruke vedlagte OCR-giro-pdf til å betale fakturaen i nettbank, eller følge en vedlagt link/URL som fører til en online versjon av fakturaen. Har kan betaling gjennomføres med bankkort/kredittkort (Stripe).

For hver modul som tilbyr betalinger, kan du sette en standard fakturamal. Denne blir brukt for alle faktura som genereres, med mindre dette overstyres på vindusnivå i deres oppsett.

For avanserte brukere: Fakturamaler er sammenslåingen av betalingsvalg og fakturalayout.

 

Betalingsvalg
Et betalingsvalg inneholder informasjon om hvordan en faktura kan bli betalt. Du har et betalingsvalg for hver betalingsmetode du ønsker å tilby.

Noen betalingsvalg som er tilgjengelige i Cornerstone: OCR-giro, Stripe, Vipps, Paypal, Authorize, Dibs, etc.

Både fakturamaler og betalingsvalg administreres på modulsidene til betalings-modulen.

For avanserte brukere: Betalingsvalg er blitt forenklet.

 

Overgang for eksisterende kunder
Fakturamaler er blitt opprettet for eksisterende kunder, basert på innstillinger fra deres forretningsmoduler (Medlemsskap, webshop, fundraising). For hver forretningsmodul har vi opprettet en standard fakturamal med de samme betalingsvalg som var tillatt i denne modulen.
Dette gjør at din organisasjon kan fortsette å gjennomføre betalinger uten å foreta dere noe mer.

Det er også opprettet fakturamaler for hver kombinasjon av betalingsvalg og fakturalayouts av dine fakturaer. Alle eksisterende fakturaer er koblet mot en av de nye fakturamalene basert på betalingsvalget og faktura-layoutet.