Making Cornerstone your sure foundation

Journalføring

Under "kontoplan" og "fakturajournaler" kan man lage fakturajournaler. Disse kan eksporteres til Excel, Knif, Visma Business, Visma Global og 24SevenOffice. For å åpne for eksport til et spesielt format må man gå inn på innstillinger i betalingsmodulen, og krysse av for ønsket eksportformat, da først vil dette valget komme opp der man lager og laster ned fakturajournalene.

For hvert format er det noen parametre man kan sette, de vanligste er "VoucherTypeNo (bilagsart)" og "VoucherNo (Bilagsnummer) offset". Er du usikker på hvilke parametre som skal angies her, så ta kontakt med de som er ansvarlige for regnskapssystemet dere skal eksportere til.

Når det gjelder offset, så er det offset på vårt bilagsnr (journalnr)
Med offsett 10000 vil bilagsnr 1 bli overført som VoucherNo 10001