Making Cornerstone your sure foundation

Prioriteringsrekkefølgen på adresser

En person kan være oppført med flere adresser, hvilken av dem er det da som brukes ved f.eks eksportering til adresseetiketter og andre steder i systemet?

Her er det forskjell på adresseetiketter og alle andre steder i systemet.

 

For adresseetiketter så prioriteres adressene i følgende rekkefølge:

Adresse hjem
Annet

For alle andre steder adresse er brukt i systemet så prioriteres adressene i følgende rekkefølge:

Fakturaadresse hjem
Fakturaadresse arbeid
Postadresse hjem
Adresse hjem
Postadresse arbeid
Adresse arbeid
Annet

Hvis man har flere adresser av samme type så vil den adressen som først ble lagt inn i systemet ha prioritet.