Making Cornerstone your sure foundation

Eksporter data fra Solidus

Liste av kontaker

Denne listen bør bestilles hos Solidus. Hvis du eksporterer listen av kontaktene dine uten å bestille den hos Solidus får du en liste uten fødselsnummer, noe som er nødvendig å ha. 

Liste av avtaler

For å hente listen av de aktive avtalene trykk på Daglig arbeid / betalingsavtaler og trykk på Excel-knappen på høyre siden.

Eksporter data fra Solidus

 

 

Eksporter data fra Solidus

 

 

 

 

Liste av historiskebetalinger

For å hente listen av de historiske betalingene trykk på Daglig arbeid / Innebetalinger. Velg priode "alle" og trykk på Excel-knappen på høyre siden.

 

Eksporter data fra Solidus

 

 

 

Eksporter data fra Solidus

 

 

Eksporter data fra Solidus