Making Cornerstone your sure foundation

Oppslag og vask mot det sentrale folkeregister

Priser

Priser i Cornerstone

Oppstart: kr. 790,- +moms
Månedlig: kr. 79.-/mnd + moms

Priser hos Evry (august 2019)

Årlig: kr. 5175,- +moms
Per enkelt oppslag: kr. 0,- +moms
Per vask oppslag: kr. 0,25 +moms

Bestilling

Hos Evry, mer informasjon på: https://www.infotorg.no/tjenester/det-sentrale-folkeregister
Ta kontakt med support@kommunion.no når avtalen er på plass.
 

Fremgangsmåten

  1. Send søknad om tillatelse om tilgang til Det Sentrale Folkeregister fra Skattedirektoratet som er dataeier (legger ved søknadsskjema som skal fylles ut og sendes per brevpost).
  2. Etter behandling og godkjenning (kan to 2-3 uker) vil Skattedirektoratet sende beskjed til Evry.
  3. Evry vil dernest varsle organisasjonen om godkjenning
  4. Organisasjonen fyller ut avtale «Tilgang til Det sentrale folkeregister (DSF) via integrasjonsløsning» og sender bestillingsskjema  (se vedlagte dokument under) til Evry. - https://www.infotorg.no/tjenester/det-sentrale-folkeregister
  5. Dernest kan integrasjonen med Cornerstone finne sted
     

Integrasjon

Avtale om tilgang til DSF - Integrasjonsløsning med Cornerstone