Making Cornerstone your sure foundation

Kampanjeverktøyet har det siktemål å gi større kontroll og helhetlig oversikt over kampanjer enn man tidligere har hatt. Her kan du se en rekke videoer om hvordan verktøyet brukes.

Snarveier:

Presentasjon av kampanjeverktøyet

Opprette kampanje og segmenter

Utsendinger

A-B-testing

Forkorte URL'er

 


Presentasjon av kampanjeverktøyetOpprette kampanje og segmenterUtsendingerA-B-testing


Forkorte URL'er