Making Cornerstone your sure foundation

Status Fast trekk

Fasttrekk avtaler kan ha ulike status. Disse status kan variere for ulike betalingsløsninger.

AvtaleGiro status

Status Beskrivelse
Aktiv: Månedlig, Årlig,... Når en fasttrekk-avtale er aktiv, vil avtalen trekkes automatisk etter gitt intervall. AvtaleGiro-avtalen er signert og opprettet hos Nets.
AvtaleGiro ikke inngått

En fasttrekk-avtale er registrert i Cornerstone, men AvtaleGiro-avtale er ikke opprettet hos Nets. Det kan ta tid før Cornerstone får varsel fra Nets om nye avtaler. Alt fra noen få dager for elektronisk signering, til flere uker ved innsending av avtale på papir.

Fasttrekk-avtalen er med i "Gaver/Faste trekk/Manuell utsending".

Stoppet

En Cornerstone-bruker, eller giveren selv (via Min Side), velger å stoppe en giveravtale i Cornerstone. Selve betalingsprofilen (avtalen som sier hvordan man skal betale) vil bestå. I dette tilfellet kan man på et senere tidspunt aktivere avtalen på nytt uten å inngå ny AvtaleGiro-avtale.

Avtalen inkluderes ikke i "Gaver/Faste trekk/Manuell utsending", da det har kommet en eksplisitt beskjed om å slutte å gi fast.

Ubekreftet Registrering av fasttrekk-avtalen i Cornerstone er ikke fullført. Ingen gaver kan trekkes.
Betalingsprofil stanset

Når giver avslutter eller sletter en AvtaleGiro-avtale i nettbanken, vil det gis varsel til Cornerstone om dette. Betalingsprofilen i Cornerstone avsluttes, og det vil ikke lenger gjøres automatiske trekk på fasttrekk-avtalen. 

Fasttrekk-avtalen er med i "Gaver/Faste trekk/Manuell utsending".