Making Cornerstone your sure foundation

Bilder vises ikke i artikkelliste

1. For å vise bilder i et artikkellistevindu må du velge hvilke bildetype som skal benyttes for henholdsvis artikler i 1-kolonnes rader, 2-kolonnes rader og 3-kolonnes rader samt toppartikkel. Disse fire velger du under fanen Bilder i egenskaper til artikkellistevinduet. Om du ikke har mulighet til å velge noen bildetype her, så kan det skyldes at du må opprette en bildetype i bildemodulen, eller at du må knytte en bildemodul til artikkelmodulen i innstillinger for artikkelmodulen. Her kan du også krysse av for ramme, bildetekst og kopirettighet.

3. I artiklene som ligger i artikkellisten må det under fanen Bilder være valgt bilder og et av bildene må ha kryss i Bruk som artikkelliste-bilde