Making Cornerstone your sure foundation

Jeg har invitert en ny bruker, men vedkommende får ikke epost

Det første vedkommende bør gjøre er å sjekke spam-filteret. Det er alltid en mulighet at eposten har havnet i søppelpostmappen.

Hvis vedkommende er invitert tidligere vil ikke systemet sende flere eposter til personen. Da kommer det en melding om dette når man prøver å sende ut flere eposter. Ta da kontakt med support som fjerner den forrige invitasjonen slik at du kan sende en ny.

Om man ikke får den nye eposten heller så kan vi sjekke i loggen til epost-serveren vår om det har kommet en feilmelding når denne eposten ble forsøkt sendt ut. Det kan hende at deres it-ansvarlig må konfigurere epostserveren deres slik at den godtar epost sendt fra vår ip-adresse: 54.208.120.40, og hvor avsenderadresse ikke stemmer overens med serverdomenet. Epostadressen til den som sender invitasjonen i Cornerstone blir nemlig satt som avsenderadresse.