Making Cornerstone your sure foundation

En artikkel i et abonnement vi abonnerer på synes ikke

Finnes artikkelen i listen alle artikler? Da er den overført.

Hvis den her står som ikke publisert, så skyldes det at abonnementet er satt opp til å ikke publisere artikler fra denne kilden umiddelbart. Dette kan dere endre ved å gå inn på Innkommende abonnement på verktøylinjen og klikke på rediger på det aktuelle abonnementet. Her vil det være en boks for hver modul, og du må trykke endre for å åpne boksen. Da kommer det blant annet fram en boks hvor du kan hake av for Sett som upublisert. Hvis denne er haket av vil artiklene komme som upublisert til siden din og du må da enten fjerne krysset her og klikke lagre, eller gå inn på artikkelen du får gjennom abonnementet hver gang du får en ny artikkel og klikke på publiser.

I denne boksen styrer du også hvilken artikkelliste artikkelen skal legges til, og om den artikkellisten du forventer å finne artikkelen i ikke er valgt her, så må du gjøre det. Om riktig artikkelliste ikke finnes som valg her, så er det sannsynlig at artikkelen går inn i feil artikkelmodul. Dette styrer du også her, rett over valget for artikkelliste.

Om artikkelen ikke finnes i alle artikler kan det hende at du har glemt å krysse av til venstre for denne modulen i boksen som er beskrevet over. Hvis du også har gjort dette riktig bør du be den som har satt opp abonnementet sjekke om det er satt opp riktig og om det faktisk er publisert noen artikler.