Making Cornerstone your sure foundation

Artikkellister: Hvilke artikler vises i artikkellisten

Om du går inn på egenskaper på artikkelvinduet kan du under fanen innhold og punktet utvalg velge hvor mange artikler som skal vises ved å endre tallet i vis maksimalt x artikler.

En annen ting som styrer hvilke artikler som vises er om artikkellisten viser arkiverte artikler. Om artikkelen du ønsket å vise i vinduet ikke kommer med, kan det hende den er arkivert, det vil si at den har fått et stopp publikasjon tidspunkt. Da kan du enten fjerne stopp publikasjon tidspunktet i artikkelen, eller du kan velge at artikkelvinduet også skal vise arkiverte artikler. Kommer artikkelen opp når du egentlig ønsket å ikke vise den kan det være motsatt. Trykk på knappen for fler alternativ under der du velger antall artikler, og kryss av for vis arkiverte artikler.

Under fanen layout kan du også krysse av for paginering. Da vil det nederst i artikkellisten være mulig å gå til side 2, 3, 4 og utvalget artikler kan fordeles utover flere sider.

Merk at om du gjør endringer i et vindu i en artikkellistemal så vil dette gjelde alle steder malen er i bruk.