Making Cornerstone your sure foundation

Hvordan kan jeg begrense hvem som kan se en spesiell side?

I Cornerstone kan en bruker gies ulike roller. Hver rolle kan ha ulik tilgang til systemet. Begrensninger i tilgang er vanligst å sette på en spesiell side eller på en modul. Det går også an å sette begrensninger på en handling (lese, endre, slette, opprette ny) eller på en type vinduer.

For å opprette en rolle går du på menyvalget adgang på gruppeikonet på verktøylinjen. Velg Ny rolle og trykk rediger for å spesifisere navn og rettigheter til den nye rollen. Du kan gi spesifikke rettigheter for hver modul.

For å gi den nye rollen rettigheter på en spesiell underside på nettsiden må du gå inn i designmodus, gå på menytre/sider og velge tannhjulet til høyre for den undersiden du vil begrense. På fanen Begrensninger kan du velge Aktiver synlighetsperioder og velge hvilken rolle som skal ha rettigheter til å se siden, og hvilket tidsrom dette skal gjelde for.

 

Gjest

Dette er rollen alle som ikke er logget inn automatisk får. Om du ønsker at ingen skal kunne se en side kan du gå inn på rollen gjest på menyvalget adgang, og fjerne alle rettigheter denne rollen har til nettsidemodulen.