Making Cornerstone your sure foundation

Hvordan legger jeg til et nytt vindu?

For å legge til et vindu må du først gå inn i designmodus. Det gjør du ved å klikke på ikonet for designmodus på verktøylinjen. Ikonet vises ikke om du står på en modulside, da kan du eventuelt først gå til forsiden på siden din.

Før du legger inn vinduet må du gå til den siden hvor du skal legge inn vinduet.

I designmodus har du et ikon som heter vinduer. Når du beveger musen over dette kommer alle modul-typene opp og du kan velge hvilken modultype du skal legge til vindu fra. Deretter velger du vinduet fra listen og drar det til den striplede boksen på siden din der du vil ha det. Merk at om du har flere moduler av samme type så er det viktig at riktig modul er valgt i select-boksen i høyre hjørne.

 

Flytte et vindu

 

Hvordan legger jeg til et nytt vindu?

For å flytte et vindu fra en sone til en annen må du være i designmodus og bevege musen opp til øverste venstre hjørne av vinduet, da vil navnet på vinduet poppe opp, sammen med et ikon for å flytte vinduet. Dette ikonet tar du tak i og flytter vinduet til den sonen hvor du vil ha det. Sonene er markert med striplede linjer rundt.

 

 

Vinduets egenskaper

For å bestemme hva vinduet viser og hvordan det skal vises går du inn på egenskapene til vinduet. Da må du fortsatt være i designmodus, og bevege musen over vinduet. Da kommer en blå kube til syne i venstre øvre hjørne. Den klikker du på, og deretter på egenskaper. Her kan du endre på egenskapene til vinduet. Klikk lagre når du er ferdig.