Making Cornerstone your sure foundation

Rekkefølgen i artikkellisten er ikke slik jeg vil ha den

I artikkelvinduet velger du i hvilken rekkefølge artiklene skal vises. Du kan blant annet velge å sortere dem etter dato, alfabetisk, etter antall visninger eller etter en spesifikt valgt rekkefølge ved å velge utvalgsrekkefølge.

For å endre på dette valget går du inn i egenskaper på artikkellisten og under fanen innhold endrer du på valget for sorter

Om du bruker utvalgsrekkefølge kan du gå inn på artikkellister på modulsidene og klikke på den aktuelle artikkellisten. Da får du muligheten til å sortere artiklene i den rekkefølgen du ønsker. Dette trenger du ikke være i designmodus for å gjøre.

Om den som skriver en artikkel krysser av for toppartikkel vil artikkelen komme foran alle som ikke har dette krysset, med mindre det er krysset av for ignorer toppartikkel-merke i fanen innhold i egenskaper på artikkelvinduet.

Om du endrer på egenskaper for et vindu som ligger på en modulside så vil dette valget gjelde for alle artikler som vises med denne modulsiden.

Hvis rekkefølgen eller innholdet i artikkellisten endrer seg uten at noen har gjort endringer kan det skyldes at artikkellisten er av typen "smart-liste". Om dette er utilsiktet kan du gå inn på "Artikkellister" og velge rediger på artikkellisten og fjerne krysset for smart-liste.