Making Cornerstone your sure foundation

Malsider

Related articles

Hvis du har en artikkelliste eller en galleriliste, eller et annet vindu som viser flere objekter som det går an å klikke på for å se kun det ene objektet, så trenger du en malside for å vise objektet. En malside kan være av mange ulike typer, artikkel, bilde, bildegalleri, person, organisasjon er noen eksempler.

For å sette opp en malside lager du først en ny side, og i egenskapene til denne siden under Innhold velger du Node-type "mal". I parameter for mal må du velge den typen objekt som skal vises på malsiden. Så må man legge til de vinduene man vil ha på malsiden.

Deretter kan du i egenskaper under forbindelser for det vinduet som skal vise listen, velge denne malen, og når man da klikker på et objekt i listen, dvs. f.eks en artikkel i artikkellisten eller et bildegalleri i gallerilisten, så vises objektet/artikkelen/galleriet på malsiden.

I egenskaper til de ulike vinduene vil du kunne se hvilke typer malsider som kan brukes. Som regel er det en type malsider som kan brukes, f.eks bare artikkelmaler eller artikkellistemaler.