Making Cornerstone your sure foundation

Hvordan endrer jeg rekkefølgen på menypunkter?

Innenfor ett menyvindu vil alltid rekkefølgen på menypunktene bli slik som rekkefølgen i sidetreet er.

Man kan ha flere menyvinduer på samme side, og man kan i egenskaper for menyvinduet krysse av for hvilke sider som skal vises i menyen og hvilke som ikke skal det.

For å endre rekkefølgen på menypunktene innenfor et menyvindu går man inn i designmodus og beveger musen over ikonet "sider". Så klikker man på tannhjulet til høyre for den siden som skal være et annet sted i menytreet, velger fanen "posisjon", endrer på posisjonen og klikker deretter "Registrer". Om man ønsker å endre på hvilke menypunkt et menypunkt ligger under endrer man "opphav" her.