Making Cornerstone your sure foundation

Import av medlemmer fra MenSoft / MenDat

MenDat er et medlemssystem basert på Paradox utviklet av MenSoft. MenDat har ingen gode muligheter for eksport av data. For å få importert data fra MenDat til Cornerstone eller til Mendat skyløsning kan man zippe mappen med alle MenDat-filene, det kan være denne mappen: C:/Programfiler/MenSoft eller denne: C:\Users\ditt-brukernavn\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\MenDat for Windows

Datostempelet på filene kan gi en indikasjon på om det er riktige filer, størrelsen på filene er også verdt å holde et øye med. Hvis dato er gammel og størrelsen er liten så er det mest sannsynlig feil katalog, ta da å søk etter en av datafilene f.eks person.db i windows og du kan finne mange ulike kataloger som inneholder et komplett datasett fra mendat. Mappen med filer med nyeste dato er antakelig de riktige.

Zip-filen man da får kan f.eks være på 10Mb og kan lastes opp på https://kommunion.no/upload eller subsidiært sendes oss på support@kommunion.no, så vil vi se om vi kan konvertere den til en Excel-fil som kan importeres i Cornerstone. Man kan forsåvidt også gjøre konverteringen fra MenDat til Excel selv, hvis man har en installasjon av Paradox og kjennskap til hvordan man henter ut data av Paradox.

Om man ikke finner riktig mappe kan man sende oss backup-filer, de får man ved å foreta en sikkerhetskopiering og heter noe sånt som mendat.bck hvis det bare er en. Send da gjerne med bruker-id og passord så vi kan verifisere filene.

Bruk gjerne begge metoder nevt over for å være på den sikre siden og minimer risikoen for tap av data.

Ikke slett den lokale mendat-installasjonen før dere vet at dataene dere har sendt har latt seg importere og dere har gjennomgått dem og verifisert at alt stemmer.

 

Det vi i utgangspunktet tar over er:

Innmeldt dato
Utmeldt dato
Bostedskommune
Etternavn
Fornavn
Kjønn
Fødselsdato
Fødested
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon privat
Telefon arbeid
Mobiltelefon
Epost
Land
Fødselsnummer
Sivilstatus

Vi kan også ta over relasjoner dvs. koble barn til foreldre og koble ektefeller sammen, der dette er registrert.

Det er mulig vi kan ta over flere opplysninger også, si fra hva dere trenger å få overført når dere sender over dataene.