Making Cornerstone your sure foundation

Når SMS ikke blir levert

Related articles

Som oftest skyldes en ulevert melding at nummeret ikke lenger er i bruk, eller at abonnenten har hatt telefonen avskrudd i over 48 timer. Om du vet at dette ikke er tilfelle for et av nummerne det er forsøkt sendt til, ber vi om at du sender oss nummeret så skal vi ta kontakt med vår sms-leverandør for å undersøke saken.

Om meldingen du sender inneholder en url kan dette også være årsaken til at meldingen blokkeres. Vår sms-leverandør blokkerer automatisk meldinger som blir vurdert til å være spam. Ta kontakt med oss om dere opplever dette, så kan vi ta kontakt videre med sms-leverandøren for å whiteliste urlen dere sender ut.

Om du sender et stort antall sms så vil vår sms-leverandør bruke noe tid på å levere alle smsene. 500 sms vil typisk kunne ta omtrent en time å levere. Det kan også oppstå forsinkelser i utsendinger om man er så uheldig å sende samtidig som en stor aktør, f.eks når Oslo Kommune sender en melding til alle sine innbyggere.