Making Cornerstone your sure foundation

Opprette AvtaleGiro

Related links
Related documents
Det er i Cornerstone implementert funksjonalitet for OCR-giro og AvtaleGiro. Det finnes funksjonalitet for automatisk innsending av betalingskrav for AvtaleGiro, samt automatisk innlesing av betalinger og endring av faste betalingsoppdrag.

Avtale med banken

Det må opprettes en ny avtale om OCR-giro og AvaleGiro med banken. Vedlagt finnes delvis utfylt registreringskjema som kan benyttes uavhengig av bank. Her må informasjon om kunde og konto fylles ut. Banken vil bistå i denne prosessen. Det er banken som sender avtale til Nets. Ved KID-bytte (overføre avtaler fra annet system) må ytterligere informasjon fylles ut. Kontakt Kommunion for detaljer og avtale om tidspunkt for KID-bytte. Det påløper noen kostnader i forbindelse med dette, se prislisten vår

Ønskes mulighet for digital signering av AvtaleGiro, må det inngås egen avtale om dette. Banken vil kunne hjelpe dere å fylle ut skjema fra Nets.

Teknisk info

  • KID-lengde OCR-giro: 8
  • KID-lengde for AvtaleGiro: 12 (Betalingstype, pos 1-2, Kundenr, pos 3-8)
  • Modulus: 10
  • Dataavsender: Kommunion AS (AvtaleID 507092)
  • Datamottaker: Kommunion AS (AvtaleID 507092)

Registrering av avtale for giver

Det er to måter å opprette et fast trekk som trekkes gjennom avtalegiro:

  • Man kan enten sette opp en side hvor giver selv registrerer avtalen, og signerer med bank-id: Ta kontakt med Kommunion for hjelp til å sette opp dette
  • Eller man kan be giver fylle ut og signere et skjema slik som beskrevet i denne artikkelen

Vi har ikke noe standard skjema for registrering av FBO (Avtale om fast trekk - Fast BetalingsOppdrag), og dette tilpasses ofte den enkelte menighet/organisasjon for å informere litt om hva man er med å støtte. Det viktigste er å få med informasjon om giver, beløp, periode og konto som skal belastes. Beløpsgrense og 'ønsker varsel' er påkrevet. Det anbefales at man ikke huker av for varsling, da dette koster ca 10 kr per trekk, og belastes den som skal betale. Det bør være med en tekst som forklarer dette.