Hvordan avgjøres hvilken malside som brukes?

Malside kan velges på flere måter:

I egenskaper for vinduer kan man under fanen forbindelser velge "Side for visning av artikkel". Da vil man bruke denne malsiden om man klikker på en artikkel i artikkellisten eller i relaterte artikler eller det vinduet viser, med mindre det blir overstyrt av et annet valg.

I egenskaper for en artikkelliste kan man velge "foretrukket mal". Gå da inn på "Artikkellister" på modulsidene, klikk på blyanttegnet til høyre for artikkellisten, og velg en foretrukket mal. Dette valget overstyrer valg gjort i vinduet og kan ha konsekvenser for visning av alle artikler som ligger i den nevnte artikkellisten. Hvis en artikkel vises med en uventet mal er det mulig at den er med i en artikkelliste som har en "foretrukket mal".

I egenskapene til siden artikkelen vises på. Dette kan endres ved i designmodus gå inn på sider og klikke på egenskapene til en bestemt side. Hvis siden er av type "Side som bruker mal" så vil det under der være valgt mal. Om det under der igjen er krysset av for "Standardside for denne artikkelen" så vil det overstyre egenskaper for vinduet. Om det ikke er krysset av for "Standardside for denne artikkelen" så vil det kun gjelde denne spesifikke siden.

Hvis ingen av disse er valgt vil standard malside for nettsiden brukes. For å sette en malside som standard for nettsiden går man inn i designmodus, inn på sider, og klikker på egenskapene til malsiden. Der krysser man av for "Standardmal for dette nettstedet".