Norwegian, Message, Beginner

Årsrapportering Frifond 2021

Publisert den 2020-12-23
Les mer
Norwegian
Norwegian, Fundraising, Payment

Innlogging - problemer

Publisert den 2020-11-17
Les mer
Norwegian, System

Oversikt over stabsmodulen

Publisert den 2020-10-23
Les mer
Norwegian, Staff

Familie og husstand

Publisert den 2020-07-11
Les mer
Norwegian, People, Beginner

Min Side

Publisert den 2020-07-11
Les mer
Norwegian, System, Intermediary

Status Fast trekk

Publisert den 2020-06-24
Les mer
Norwegian, Fundraising, Advanced

API for Sendgrid

Publisert den 2020-06-18
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary

Kampanjer

Publisert den 2020-05-22
Kampanjeverktøyet har det siktemål å gi større kontroll og helhetlig oversikt over kampanjer enn man tidligere har hatt. Her kan du se en rekke videoer om hvordan verktøyet brukes.
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Safari sign in problems

Publisert den 2020-04-29
Les mer
English, Norwegian, System, Advanced
Norwegian, Fundraising
Norwegian, Frifond, Intermediary

API: Register recurring agreement

Publisert den 2020-04-15
How to get started with API to register recurring agreeements in Cornerstone
Les mer
Norwegian, Fundraising, Advanced
Norwegian, Fundraising, Advanced

Samtykker

Publisert den 2020-03-04
Les mer
Norwegian, Message, People
Norwegian, People, Advanced

API access through GraphQL

Publisert den 2020-02-20
Les mer
English, Norwegian, Advanced

Skatterapportering for organisasjoner

Publisert den 2020-01-02
Denne oppskriften er kun aktuell for organisasjoner som rapporterer direkte til Skatteetaten.
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Skatterapportering for menigheter

Publisert den 2020-01-02
Les mer
Norwegian, Fundraising, Beginner
Norwegian, Membership, Advanced

Importering av gaver fra Excel

Publisert den 2019-09-04
Les mer
Norwegian, Fundraising
Norwegian, Event
Norwegian, People, Advanced

Avsendergruppe

Publisert den 2019-07-29
Les mer
Norwegian, System, Beginner
Norwegian, Payment, Intermediary
Norwegian, Payment, Intermediary

Signeringslenke

Publisert den 2019-07-26
Les mer
Norwegian, Fundraising, Beginner
Norwegian, System

Ubekreftede gaver

Publisert den 2019-07-26
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary
Norwegian
Norwegian
Norwegian

Stripe

Publisert den 2019-07-22
Les mer
Norwegian, Payment, Beginner

Google Analytics & Tag manager

Publisert den 2019-07-17
Les mer
Norwegian, Website, Intermediary

Manuell duplikathåndtering

Publisert den 2019-07-17
Les mer
Norwegian, People, Beginner
Norwegian, Message, Intermediary

Sende SMS fra personsøket

Publisert den 2019-07-17
Les mer
Norwegian, Message, Beginner

Oppsett for SMS

Publisert den 2019-07-17
Les mer
Norwegian, Message, Beginner

Administrere tagger

Publisert den 2019-07-17
Les mer
Norwegian, System, Beginner

Manuell registrering av gaver

Publisert den 2019-05-14
Les mer
Norwegian, Fundraising, Beginner
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Sende epost fra personsøket

Publisert den 2019-04-17
I denne videoen viser vi hvordan du sender ut epost fra personsøket.
Les mer
Norwegian, Message, Beginner

Design på enkle eposter

Publisert den 2019-04-17
I denne videoen ser vi på hvordan du kan legge et enkelt design på eposter du sender rett fra personsøket, uten å gå måtte først forberede en epostmal. Videoen viser deg også hvordan du kan bruke epostmaler sammen med systemmeldinger for at systemmeldinger ikke bare skal sendes som plain tekst.
Les mer
Norwegian, Message, Beginner

Kopiere epostmaler

Publisert den 2019-04-17
I denne videoen ser vi på hvordan du kopierer en epostmal og hva du bør være obs på i den sammenheng.
Les mer
Norwegian, Message, Beginner

Opprette nyhetsbrev

Publisert den 2019-04-17
I denne videoen vil du få en god innføring i hvordan du oppretter et nyhetsbrev i Cornerstone.
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary

Eksportere fødselsnummer

Publisert den 2019-02-26
Les mer
Norwegian, Membership, Beginner

Nytt personsøk

Publisert den 2019-02-15
Les mer
Norwegian, People, Beginner

Årsoppgaver

Publisert den 2019-01-24
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Eksporter data fra Solidus

Publisert den 2018-12-19
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary
Norwegian, People, Beginner

Sende ut EHF-fakturaer

Publisert den 2018-09-11
Les mer
Norwegian, Payment, Intermediary

Dele nettside på Facebook

Publisert den 2018-08-08
Les mer
Norwegian, Website, Intermediary
Norwegian, Fundraising, Beginner

Oppsett av fundraising

Publisert den 2018-07-26
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Systemmeldinger

Publisert den 2018-07-26
I denne videoen viser vi hvilke meldinger som automatisk sendes ut ved faste hendelser og hvordan du kan endre disse.
Les mer
Norwegian, System, Advanced

Sende ut purringer

Publisert den 2018-07-26
Les mer
Norwegian, Payment, Intermediary

Journalføring

Publisert den 2018-07-13
Les mer
Norwegian, Payment, Intermediary

Fakturamaler

Publisert den 2018-05-18
Les mer
Norwegian, Payment, Intermediary

Manglende rettigheter til side

Publisert den 2018-05-03
Les mer
Norwegian, Website, Beginner

Sikker innsjekk

Publisert den 2018-04-10
Les mer
Norwegian, Event, Intermediary

GDPR

Publisert den 2018-03-19
Sist oppdatert: 19. mars 2018. Denne artikkelen gir status for GDPR-støtte i Cornerstone. Vi understreker at GDPR ikke er trådt i kraft enda og at mange ting er uavklart, og at Kommunion AS sine medarbeidere ikke er jurister. Våre råd og veiledning under er gitt etter beste evne og i beste mening, men dere er selv ansvarlige for å tolke og implementere GDPR i deres egen organisasjon.
Les mer
Norwegian, People, Intermediary

Integrasjon mot BringDialog.

Publisert den 2018-03-12
Les mer
Norwegian, Membership, People, Intermediary

Kom igang med Vipps

Publisert den 2018-02-08
Les mer
Norwegian, Fundraising, Membership, Payment, Shop, Advanced

Feilsøking i folk-appen på iphone

Publisert den 2018-01-22
Les mer
Norwegian, Membership, Advanced

Tagger i artikler

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Article, Beginner

Sette opp medlemsavgift

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Advanced

Seremonier

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Intermediary

Registrere nye medlemmer

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Beginner

Medlemsavgift betalt av andre

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Advanced

Innlogging

Publisert den 2017-09-20
I denne videoen ser vi på ulike innloggingsmetoder i Cornerstone.
Les mer
Norwegian, System, Beginner

Masseredigering

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, People, Advanced

Legge til ny person

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, People, Beginner

Grupper

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Beginner

Duplikathåndtering

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Beginner

App

Publisert den 2017-09-20
Les mer
Norwegian, Membership, Beginner

Redigere artikkel

Publisert den 2017-09-13
Les mer
Norwegian, Article, Beginner

Rapport over betalinger

Publisert den 2017-09-01
Les mer
Norwegian, Payment, Intermediary

Presentasjon av folk modulen

Publisert den 2017-03-08
Les mer
Norwegian, People, Beginner

Gavegiroutsendelse

Publisert den 2017-02-24
Les mer
Norwegian, Fundraising, Intermediary
Norwegian, Membership, Beginner

Skattefradrag

Publisert den 2017-01-04
Givere som gir mer enn 500 kroner til en forhåndsgodkjent organisasjon kan i 2018 få fradrag for gaver opptil 40 000 kroner. Dette innebærer opptil 9200 kroner (23%) i skattefradrag. Giver må da oppgi sitt fødselsnummer. NB! Cornerstone har alle tekniske løsninger for skatterapportering, men dere må selv utføre innrapporteringen om ikke annet er avtalt.
Les mer
Norwegian, Fundraising, Beginner
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Import av kalender

Publisert den 2016-10-05
Les mer
Norwegian, Calendar, Subscriptions, Beginner
Norwegian, Website, Intermediary
Norwegian, Fundraising, Intermediary

Finne medlemmer som ikke har betalt

Publisert den 2016-09-01
Les mer
Norwegian, Membership, Intermediary
Norwegian, Message, Intermediary

Tagger

Publisert den 2016-08-08
Les mer
Norwegian, System, Beginner

Stripe som betalingsløsning

Publisert den 2016-07-19
Les mer
Norwegian, Beginner

RSS - feed og podcast

Publisert den 2016-07-13
Les mer
Norwegian, Article, Audio, Intermediary
Norwegian, Article, Beginner
Norwegian, Fundraising, Beginner

Opprette AvtaleGiro

Publisert den 2016-05-02
Det er i Cornerstone implementert funksjonalitet for OCR-giro og AvtaleGiro. Det finnes funksjonalitet for automatisk innsending av betalingskrav for AvtaleGiro, samt automatisk innlesing av betalinger og endring av faste betalingsoppdrag.
Les mer
Norwegian, Fundraising, Beginner
Norwegian, Shop, Beginner
Norwegian, Document, Image, Intermediary
Norwegian, Message, Intermediary

Sette brukers språk

Publisert den 2015-11-23
Les mer
Norwegian, Language, System, Website, Intermediary

Legge til avsenderadresser

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary

Manuelt sette opp epostleverandør

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary

Sende epost med Gmail

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary
Norwegian, Membership, People, Intermediary

Sende epost fra personsøk

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary

Redigere bilder

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Image, Intermediary

Opprette et skjema

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Form, Intermediary

Laste opp fil i dokumentmodulen

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Document, Intermediary

Sette opp lydvinduet

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Audio, Intermediary
Norwegian, Article, Audio, Beginner

Lage spilleliste i lydmodulen

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Audio, Beginner

Sette opp lydmodulen

Publisert den 2015-11-16
Les mer
Norwegian, Audio, Beginner
Norwegian, Calendar, Website, Beginner

Spesialtilpasse systemmeldinger

Publisert den 2015-10-13
Les mer
Norwegian, Message, System, Intermediary

Se endringshistorikk for personer

Publisert den 2015-10-13
Les mer
Norwegian, Membership, People, Intermediary

Sette opp bursdagsvarsler

Publisert den 2015-10-05
Les mer
Norwegian, Membership, Intermediary
Norwegian, Membership, People, Beginner
Norwegian, People, Beginner
Norwegian, Case studies, Event, Membership
Norwegian, Case studies, Event, Membership

Normisjon Askim - Jan Fredriksen

Publisert den 2015-06-11
Les mer
Norwegian, Case studies, Event, Fundraising, Membership, Message, People

Askim Barnegospel - Jan Fredriksen

Publisert den 2015-06-11
Les mer
Norwegian, Case studies, Event, Membership, Message, People

Posting av artikler på facebook

Publisert den 2015-03-31
Les mer
facebook, Norwegian, Website, Advanced

Siden vises ikke

Publisert den 2015-02-12
Les mer
Norwegian, Website, Beginner

Fjerne en side fra menyen

Publisert den 2015-02-04
Les mer
Norwegian, Website, Intermediary

Fakturere medlemsavgift

Publisert den 2015-01-26
Les mer
Norwegian, Membership, Intermediary

Når SMS ikke blir levert

Publisert den 2014-10-20
Les mer
Norwegian, Message, Beginner

De ulike skjemaelementene

Publisert den 2014-09-16
Les mer
Norwegian, Form, Beginner

Knytte objekter til artikler

Publisert den 2014-09-16
Man kan knytte bilder, bildegalleri, forfattere, skjema, videoer, lenker, dokumenter, tagger mm til en artikkel.
Les mer
Norwegian, Article, Beginner

Hvilke utseender på sidene kan jeg velge mellom?

Publisert den 2014-08-25
For å velge utseende kan dere enten velge mellom våre standard-maler, eller betale for et egetutviklet design.
Les mer
Norwegian, Website, Beginner
Norwegian, Membership, Intermediary

Sms-credits

Publisert den 2014-05-26
Les mer
Norwegian, Message, Intermediary

Facebook like

Publisert den 2014-05-12
Les mer
Norwegian, Website, Intermediary

Verktøylinjen min er borte!

Publisert den 2014-05-09
Les mer
Norwegian, Intermediary
Norwegian, System, Intermediary
Norwegian, Membership, Beginner
Norwegian, Membership, Beginner
Norwegian, Website, Intermediary

Knytte person til gruppe

Før kalt organisasjon
Publisert den 2014-02-11
Les mer
Norwegian, People, Intermediary

Å legge ut lydfiler

Publisert den 2014-01-29
Merk at lydavspilleren kun støtter mp3-formatet.
Les mer
Norwegian, Audio, Intermediary
Norwegian, Article, Intermediary

Knytte dokument til artikkel

Publisert den 2013-12-10
Les mer
Norwegian, Document, Intermediary

Hvordan slette kalenderhendelse

Publisert den 2013-10-14
Les mer
Norwegian, Calendar, Beginner
Norwegian, Article, Intermediary

Knytte bildegalleri til artikkel

Publisert den 2013-06-06
Les mer
Norwegian, Article, Image, Beginner

Sidetittel

Publisert den 2013-06-04
Les mer
Norwegian, Website, Advanced

Bilder

Publisert den 2013-05-27
Les mer
Norwegian, Image, Beginner

Kalender

Publisert den 2013-05-27
Les mer
Norwegian, Calendar, Beginner
Norwegian, Form, Advanced

Malside vs vanlig (manuell) side

Publisert den 2013-05-06
Les mer
Norwegian, Website, Beginner

Abonnement

Publisert den 2013-04-24
Les mer
Norwegian, Intermediary

Roller

Publisert den 2013-04-10
Les mer
Norwegian, Advanced
Norwegian, Document, Intermediary

Invitere nye brukere

Publisert den 2013-02-15
I denne videoen ser vi på hvordan du kan invitere nye brukere.
Les mer
Norwegian, System, Intermediary

Hvordan laster jeg opp en fil?

Publisert den 2013-02-05
Les mer
Norwegian, Document, Beginner

Kontoinnstillinger

Publisert den 2013-01-09
Hvordan legge til eller endre brukernavn, passord, epostadresse, mobiltelefonnummer eller foretrukket språk?
Les mer
Norwegian, System, Beginner
Norwegian, Article, Beginner

Malsider

Publisert den 2012-12-13
Les mer
Norwegian, Advanced
Norwegian, Calendar, Beginner
Norwegian, Article, Website, Advanced
Norwegian, Intermediary

Kirkegårdssøk i ecclesia

Publisert den 2012-11-27
Les mer
Norwegian, Beginner

Flash-fil / swf-fil på siden?

Publisert den 2012-11-27
Les mer
Norwegian, Website, Advanced
Norwegian, Membership, Beginner
Norwegian, Article, Intermediary

Hvorfor laster siden min så tregt?

Publisert den 2012-11-05
Les mer
Norwegian, Advanced

Hvordan setter man opp et skjema?

Publisert den 2012-11-01
Les mer
Norwegian, Form, Beginner
Norwegian, Intermediary
Norwegian, Image, Intermediary
Norwegian, Website, Intermediary

Tekstvinduet

Publisert den 2012-10-17
Les mer
Norwegian, Website, Intermediary
Norwegian, Website, Intermediary
Norwegian, Subscriptions, Intermediary

Hvordan får jeg norsk språk?

Publisert den 2012-10-12
Les mer
Norwegian, Beginner
Norwegian, Website, Intermediary
Norwegian, Intermediary

Noen konsepter i Cornerstone

Publisert den 2012-10-11
Les mer
Norwegian, Beginner
Norwegian, Article, Intermediary
Norwegian, Article, Intermediary

Artikkellister

Publisert den 2012-10-11
Les mer
Norwegian, Article, Intermediary
Norwegian, Intermediary
Norwegian, Website, Beginner
Norwegian, Website, Beginner

Hvordan vise bilder i artikkelen

Publisert den 2012-10-10
Les mer
Norwegian, Article, Image, Beginner

Bilder vises ikke i artikkelliste

Publisert den 2012-10-10
Les mer
Norwegian, Article, Image, Beginner
Norwegian, Website, Intermediary