Skattefradrag

Givere som gir mer enn 500 kroner til en forhåndsgodkjent organisasjon kan i 2018 få fradrag for gaver opptil 40 000 kroner. Dette innebærer opptil 9200 kroner (23%) i skattefradrag. Giver må da oppgi sitt fødselsnummer. NB! Cornerstone har alle tekniske løsninger for skatterapportering, men dere må selv utføre innrapporteringen om ikke annet er avtalt.

Generelt om skattefradrag

Liste over hvilke organisasjoner som skatteetaten har godkjent står på deres sider: https://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/skattemelding-selvangivelse-og-skatteoppgjor/skattemelding-selvangivelse-for-naringsdrivende/fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/. Hvis deres givere skal få skattefradrag må dere altså enten stå på denne listen, eller rapportere inn gaver via en av organisasjonene som står på listen.

For at givere skal få skattefradrag må organisasjonen som har mottatt gaver og som står på denne listen, innrapportere en liste med givere, beløp og deres fødselsnummer.

Se informasjon om frister og regler her: https://www.skatteetaten.no/skjema/tredjepartsopplysninger---gaver-til-organisasjoner/

Last opp filen her: Skjema RF1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

 

Hvordan eksportere skattefradragsliste

Denne listen kan tas ut ved å
1. gå i fundraising-modulen på «givere» - «skattefradrag».
2. Klikk «Lag rapport» 
3. Velg riktig år, minimumsbeløp og klikk «eksporter».

Evt utelatte personer vil oppgis, så disse kan gjennomgås og rettes.

 

Manglende fødselsnummer?

Om dere lurer på om dere mangler fødselsnummer på givere kan dere gjøre et personsøk med filteret "Fundraising" - "Giver" : "Ja" og "Personlig informasjon" - "Fødselsnummer" : "Er tom".

Deretter kan dere velge «handlinger» oppe til høyre og "send sms" og sende en sms der dere ber de sende dere fødselsnummer om de ønsker skattefradrag for eventuelle gaver over 500 kroner. Om dere ikke har sms-kreditter kan dere også sende epost og be dem ringe dere og oppgi fødselsnummer. Datatilsynet anbefaler ikke at man sender fødselsnummer på epost, med mindre eposten er kryptert: https://www.datatilsynet.no/personvern/Personopplysninger/Fodselsnummer/

For menigheter tilknyttet Pinsebevegelsen eller Misjonskirken Norge har vi egne rutiner. Ta kontakt for mer info.