Making Cornerstone your sure foundation

Skattefradrag

Givere som gir mer enn 500 kroner til en forhåndsgodkjent organisasjon kan i 2018 få fradrag for gaver opptil 40 000 kroner. Dette innebærer opptil 9200 kroner (23%) i skattefradrag. Giver må da oppgi sitt fødselsnummer. NB! Cornerstone har alle tekniske løsninger for skatterapportering, men dere må selv utføre innrapporteringen om ikke annet er avtalt.

Liste over hvilke organisasjoner som skatteetaten har godkjent står på deres sider: https://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/skattemelding-selvangivelse-og-skatteoppgjor/skattemelding-selvangivelse-for-naringsdrivende/fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/ Hvis deres givere skal få skattefradrag må dere altså enten stå på denne listen, eller rapportere inn gaver via en av organisasjonene som står på listen.

For at givere skal få skattefradrag må organisasjonen som har mottatt gaver og som står på denne listen, innrapportere en liste med givere, beløp og deres fødselsnummer. Denne listen kan taes ut ved å gå på fundraising-modulen på givere og skattefradrag. Klikk lag rapport, velg riktig år, minimumsbeløp og klikk eksporter.

Se informasjon om frister og regler her: https://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/friv-org-tro-liv/Gaver-til-organisasjoner/

 

Om dere lurer på om dere mangler fødselsnummer på givere kan dere gjøre et personsøk med filteret "Fundraising" - "Giver" : "Ja" og "Personlig informasjon" - "Fødselsnummer" : "Er tom". Deretter kan dere velge handlinger oppe til høyre og "send sms" og sende dem en sms der dere ber dem sende dere fødselsnummer for at de skal kunne få skattefradrag for eventuelle gaver over 500 kroner. Om dere ikke har sms-kreditter kan dere også sende epost og be dem ringe dere og oppgi fødselsnummer. Datatilsynet anbefaler ikke at man sender fødselsnummer på epost, med mindre eposten er kryptert: https://www.datatilsynet.no/personvern/Personopplysninger/Fodselsnummer/

For menigheter tilknyttet Pinsebevegelsen eller Misjonskirken Norge har vi egne rutiner. Ta kontakt for mer info.