Skatterapportering for organisasjoner

Denne oppskriften er kun aktuell for organisasjoner som rapporterer direkte til Skatteetaten.