Import av medlemmer fra MenSoft / MenDat

MenDat er et medlemssystem basert på Paradox utviklet av MenSoft. MenDat har ingen gode muligheter for eksport av data. For å få importert data fra MenDat til Cornerstone kan man zippe mappen med alle MenDat-filene, det kan være denne mappen: C:/Programfiler/MenSoft

Datostempelet på filene kan gi en indikasjon på om det er riktige filer, størrelsen på filene er også verdt å holde et øye med. Hvis dato er gammel og størrelsen er liten så er det mest sannsynlig feil katalog, ta da å søk etter en av datafilene f.eks person.db i windows og du kan finne mange ulike kataloger som inneholder et komplett datasett fra mendat. Mappen med filer med nyeste dato er antakelig de riktige.

Zip-filen man da får kan f.eks være på 10Mb og kan lastes opp på https://kommunion.no/upload eller subsidiært sendes oss på support@kommunion.no, så vil vi se om vi kan konvertere den til en Excel-fil som kan importeres i Cornerstone. Man kan forsåvidt også gjøre konverteringen fra MenDat til Excel selv, hvis man har en installasjon av Paradox og kjennskap til hvordan man henter ut data av Paradox.

Det vi i utgangspunktet tar over er:

Innmeldt dato
Utmeldt dato
Bostedskommune
Etternavn
Fornavn
Kjønn
Fødselsdato
Fødested
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon privat
Telefon arbeid
Mobiltelefon
Epost
Land
Fødselsnummer
Sivilstatus

Vi kan også ta over relasjoner dvs. koble barn til foreldre og koble ektefeller sammen, der dette er registrert.

Det er mulig vi kan ta over flere opplysninger også, si fra hva dere trenger å få overført når dere sender over dataene.