Hvilke utseender på sidene kan jeg velge mellom?

For å velge utseende kan dere enten velge mellom våre standard-maler, eller betale for et egetutviklet design.

Her er et utvalg av våre kunder som bruker en av våre standardmaler som ikke ligger lenket til på https://cornerstonethemes.com/. Enten har vi utviklet disse, eller kunden har utviklet og gjort tilgjengelig for alle. Vi tar forbehold om at en side kan ha gått over til et annet utseende enn en standardmal etter at denne listen ble laget.

Om man ønsker å bytte design fra ett design til et annet må man ofte legge til nye vinduer på mange av sidene, samt konfigurere disse. Om dette er noe dere ikke ønsker å gjøre selv kan vi gjøre det til vanlig timepris.

 

Den Norske Kirke: (To forskjellige temaer, og varianter av dem)

http://vestby.kirken.no/http://hol.kirken.no/http://askimmenighet.no/

og

http://halden.kirken.no/http://hole.kirken.no/

Frie menigheter: (forskjellige temaer, og varianter av dem)

http://www.pfa.no/
http://www.betaniaaseral.no/http://betel-ski.churchwall.com/
http://www.grimstadmisjonskirke.no/
https://www.pinsekirken.no/

Andre:

https://www.bygdovel.no/