Når SMS ikke blir levert

Som oftest skyldes en ulevert melding at nummeret ikke lenger er i bruk, eller at abonnenten har hatt telefonen avskrudd i over 48 timer. Om du vet at dette ikke er tilfelle for et av nummerne det er forsøkt sendt til ber vi om at du sender oss nummeret så skal vi ta kontakt med vår sms-leverandør for å undersøke saken.

Om du sender et stort antall sms så vil vår sms-leverandør bruke noe tid på å levere alle smsene. 500 sms vil typisk kunne ta omtrent en time å levere.

Relaterte artikler