Sende ut EHF-fakturaer

Elektronisk Handels Format (EHF) er utviklet av DIFI og er påkrevd av det offentlige for sending og mottak av digitale dokumenter. EHF benyttes i Cornerstone for eFaktura B2B (Bedrift til bedrift). Alle organisasjoner som står registrert som mottaker i ELMA vil få tilsendt EHF faktura fra Cornerstone om ditt rom er satt opp med denne løsningen.

Hvordan komme i gang?

1. Inngå avtale om EHF med banken
For å kunne sende EHF faktura fra Cornerstone, må din organisasjon inngå avtale med banken om å sende eFaktura B2B. I avtale registrerer du din organisasjon som utsteder, og det må spesifiseres at filoverføring (opplasting) skjer via sFTP fra Cornerstone. Når avtale er på plass vil dere få tilsendt informasjon om sFTP bruker som brukes ved innsending av eFaktura B2B. Nets vil be dere sende inn filer for test. Disse kan lastes ned om du går inn på EHF-fanen for betalingsvalget i Cornerstone.

2. Sette opp betalingsvalg i Cornerstone
I OCR-betalingsvalg som skal benyttes må man i fanen EHF krysse av for at EHF skal benyttes, samt fylle inn SFTP-brukeren dere fikk tildelt fra Nets.

3. Hvem kan motta EHF
EHF-mottaker må være lagt inn som en gruppe i Cornerstone. Legg til organisasjonsnummer i feltet gruppenummer.
Om mottaker ønsker en egen betalingsreferanse på faktura de mottar fra dere kan dette registreres i feltet 'Betalingsreferanse' i betalingsfanen for den aktuelle gruppen.
 
4. Hvordan sendes EHF
Når faktura generes i Cornerstone, vil systemet automatisk kontrollere om mottaker kan motta EHF-faktura. Om så er tilfelle, vil denne automatisk genereres. Systemet sender automatisk over EHF-faktura til mottaker én gang i timen.
 
PS! Test utsending til en mottaker etter at dere har satt det opp før dere setter i gang med massefakturering.