Stripe som betalingsløsning

En populær betalingsløsning er Stripe.

Først oppretter du en avtale med Stripe. Når kontoen er satt opp og testet må man endre kontoen fra "testing" til "live" øverst i venstre hjørne på dashbordet. Da fyller man også inn noe verifikasjonsinformasjon. Jo mer man fyller ut jo kjappere går verifikasjonen.

API-nøkler er to koder man får fra Stripe som legges inn i Cornerstone, og som Cornerstone bruker for å legitimere seg overfor Stripe for å sikre kommunikasjonen mellom Cornerstone og Stripe. API-nøklene finner du ved å trykke på "API" i menyen til venstre, når du er logget inn hos Stripe. Nøklene heter "Publishable key" og "Secret key". 

Når du har selve avtalen på plass oppretter du Stripe som betalingsløsning i Cornerstone ved å gå inn på betalingsmodulen og velge "Betalingsløsninger". "Legg til betalingsløsning", velg betalingstype "Stripe" og fyll inn de to nøklene du har fått fra Stripe. Her kan man også fylle inn tekst som blir valgt på fakturaen og på eventuelle purringer. Språket som brukes som standard i disse meldingene er språket valgt i nettsideinnstillinger, men det kan overstyres av brukerdefinert språk.

For at betalingsløsningen skal være tilgjengelig i en givertjenestemodul som er koblet til denne betalingsmodulen må den aktiveres nederst på innstillingssiden i givertjenestemodulen. Øverst på denne siden settes valuta som skal brukes i givertjenestemodulen.

Så legger man til et vindu f.eks "Gave til formål", og med et formål man har opprettet slik at giver kan gi til dette formålet.

 

Giver oppgir da kredittkortnummer, utløpsmåned og cvc-kode, og eventuelt telefonnummer om man ønsker at informasjonen skal lagres i nettleseren slik at man slipper å taste inn kredittkortinformasjon neste gang man gir samme sted.

Minimumsbeløpet man kan gi med Stripe er NOK 3,- dvs. at om man prøver å gi et mindre beløp vil transaksjonen bli avvist.

Om man får avvist, eller selv kansellerer, tre transaksjoner i løpet av kort tid vil ip-adressen blokkeres, og må fjernes i vinduet for fjerning av blokkerte ip-adresser.

 

Stripe som betalingsløsning