Making Cornerstone your sure foundation

Sende sms fra personsøk

Related articles

For å velge hvilket utvalg man skal sende sms til kan man gjøre et søk i folkmodulen - folk - alle personer, i medlemsmodulen - medlemmer - alle medlemmer, eller i fundraisingsmodulen - givere - alle givere.

Deretter klikker man på handlinger oppe til høyre og "send sms".

Da kan man skrive inn en sms-melding som man kan sende til alle som har kommet opp i søket. Om man ønsker å gjøre hver melding unik, kan man f.eks sette inn [Name] i meldingen, som systemet vil erstatte med mottakers navn i hver enkelt melding.

Under meldingen vil det stå hvor mange meldinger som vil bli sendt. Om totalt antall sms dobler seg før man har skrevet 140 tegn, så kan det hende at man har skrevet inn (eller limt inn) spesialtegn som krever et annet og mer omfattende tegnsett, som dermed reduserer antallet tegn man får lov til å ha i hver enkelt melding. Ta da eventuelt vekk spesialtegnene om man ønsker 140 tegn per melding.