Making Cornerstone your sure foundation

Hvordan setter jeg opp utsending av nyhetsbrev?

Related articles

1. For å sende ut nyhetsbrev fra Cornerstone trenger du folk-modulen og melding-modulen. Om du mangler en av disse modulene så ta kontakt med kundestøtte så ordner vi det for dere.

2. Det dere også trenger er en epostadresse som skal sende ut epostene, f.eks fra gmail (gratis), mandrill (krever betalt abonnement) eller sendgrid (gratis). Vi anbefaler en av de to sistnevnte. Om den ikke er fra en av disse må dere også vite SMTP-serveren som kan brukes for å sende ut epostene, hvilken port og autentisering som skal benyttes. For mandrill skal en api-nøkkel man genererer i mandrill legges inn som passord.

3. Så må personene som skal motta nyhetsbrevet legges inn i folk-modulen. Enten en og en, eller importeres fra et excel-ark. Om du ønsker å importere dem fra et excel-ark kan du bruke personimport-vinduet (ligger under avanserte vinduer i folkmodulen), som du kan legge til midlertidig på en side. Det kan være greit å opprette en gruppe som man legger dem i for organiseringen sin skyld.

4. Deretter må hver og en av dem legges til et abonnement. Abonnementet opprettes under menypunktet Abonnementer i melding-modulen. På listen over alle abonnementene dine kan du klikke på et abonnement for å legge til flere mottakere. Det går an å legge en gruppe med mange medlemmer til et abonnnement istedenfor å legge til en og en, men da vil ikke mottakerene få noen avmeldingslenke i nyhetsbrevet.

5. For å opprette et nytt nyhetsbrev går man på Nyhetsbrev og maler. Trykk på navnet på nyhetsbrevet for å se hvordan det ser ut. I utgangspunktet er det helt blankt, men du kan legge til vinduer i de ulike sonene akkurat som på en vanlig side.

6. Tema-malen som brukes er Master default, om du ønsker annen layout på malen, som f.eks flere soner, så kan du laste opp egne maler på Nyhetsbrev og temaer. Da må du også velge denne malen for det aktuelle nyhetsbrevet.

7. Når nyhetsbrevet er satt opp riktig og klar for utsendelse går du på ikonet nyhetsbrev på verktøylinjen, velger abonnement og trykker på send. Du må da stå i nyhetsbrevet, om du ikke gjør det så gå på melding, nyhetsbrev, maler og klikk deg inn på riktig nyhetsbrev.

Hvis du har medlemsmodulen er det også mulig å gjøre et søk i medlemsmodulen og sende nyhetsbrevet til alle som kommer opp i dette søket.

8. Det kan være greit å sende et testbrev bare til en selv først.

9. Merk at nyhetsbrev kan sendes ut nedtil 25 og 25 med 10 minutters mellomrom. Dette er for at serveren de sendes gjennom ikke skal avvise dem. Det vil si at om du har 100 mottakere kan utsendingen ta i overkant av 30 minutter. Bruker du Mandrill, sendes det ut 250 om gangen.

10. Avsendernavnet velges ved utsending, subsidiært kan systemet bruke navnet i "Systemepostbeskjeder sendt fra:" i innstillinger til nettsidemodulen. Mandrill kan avvise eposter som har et ugyldig navn med meldingen "invalid-sender".

11. På modulsidene under sendte nyhetsbrev kan man se hvis nyhetsbrevet feiler, da vil det komme opp en beskjed om at det har feilet. Om du beveger musen over denne meldingen, vil du også se en feilmelding, men denne kan være ganske teknisk. Man kan også få informasjon om utsendelse og statistikk ved å logge inn på epost-leverandøren man benytter sine sider.