De ulike skjemaelementene

Tekstboks er en boks med én linje hvor den skal fylle ut skjemaet kan skrive inn tekst.

Dato er en boks for å velge dato i en kalender.

Radioknapper gir brukeren mulighet til å velge ett av flere valg.

Avkrysningsboks kan gi brukeren mulighet til å svare ja eller nei på et spørsmål

Fil kan gi brukeren muligheten til å laste opp en fil. Merk at brukeren da må ha opplastingsrettigheter i dokumentmodulen som er knyttet til skjemamodulen.

Tekstområde er en boks med flere linjer hvor utfyller kan skrive flere linjer med tekst. Størrelsen til boksen defineres av kolonner og rader. Her kan man prøve seg litt fram for å få riktig størrelse.

Flervalgsboks gir brukeren mulighet til å velge ett av flere valg.

Innsendelsesknapp er for å sende skjemaet.

Mellomrom kan brukes for å legge inn mer rom.

Tekst er en boks det kan legges ut tekst i, den er ikke mulig å interagere med for utfylleren, men det kan legges inn et javascript her, og den kan gjøres skjult.

Seksjon for å kunne dele opp et skjema i flere sider og stille krav til hva som må være utfylt på en side for å gå til neste.

Sideskift for å kunne bla fram og tilbake. Med flere elementer av denne typen kan man også styre sideskift basert på valg i ulike elementer, man kan da gjøre det slik at om en boks er avkrysset så hopper man rett fra side 1 til side 3.

Email/Epost her kan utfyller fylle ut epostadresse, denne epostadressen kan skjemaet sendes til, og den blir validert, sånn at den iallfall inneholder de elementer en epostadresse må inneholde.

 

Følgende kan krysses av om man går inn og redigerer et enkelt element:

Del av gruppe: Ved å krysse av her kan man sette sammen en gruppe av elementer. Utfyller kan da klikke på et ikon for å få flere av denne gruppen, f.eks om vedkommende skal skrive inn flere navn, kan man ta organisere navn som en gruppe.

Synlig: Om det ikke er haket av her så vil elementet ikke være synlig.

Relaterte artikler